COMUNICAT al Casei Nationale de Pensii

Avand in vedere procesul de constituire a arhivei electronice privind stagiul de cotizare realizat anterior datei de 1 aprilie 2001 si veniturile salariale aferente, proces reglementat de HG nr.1768/2005, asa cum a fost modificata si completata prin HG nr.36/2008, HG nr.1413/2008 si HG 1456/2009, Casa Nationala de Pensii reaminteste urmatoarele:

  • Persoanele fizice si juridice care detin sau pastreaza, potrivit prevederilor legale, carnete de munca, sunt obligate sa depuna aceste documente la casele teritoriale de pensii pe a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau sediul;
  • Termenul limita de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice pentru activitatea de preluare a datelor este 30 septembrie 2010;
  • Termenul limita de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice pentru activitatea de scanare a carnetelor de munca este 30 noiembrie 2010;