Pensia pentru limita de varsta


Aceasta pagina a fost modificata ultima data in luna martie 2020

 

Poate fi obtinuta fara reducerea varstei de pensionare conform legii pensiilor 263/2010 de catre persoanele care indeplinesc cumulativ varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare.

Varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare depind de gen (masculin sau feminin) si de luna si anul de nastere. Ele sunt precizate in anexa nr 5 la legea pensiilor 263/2010 si pot fi vazute pe site-ul nostru aici.

In prezent atat pentru femei cat si pentru barbati stagiul minim de cotizare, pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, fara reducerea varstei de pensionare, este de 15 ani.

Poate fi obtinuta cu reducerea varstei de pensionare conform legii pensiilor 263/2010 de catre persoanele care indeplinesc cumulativ stagiul complet de cotizare sau stagiul de cotizare redus si au realizat stagii de cotizare in urmatoarele conditii:

 • Conditii speciale de munca
 • Conditii deosebite de munca
 • Conditii de handicap
 • Persecutat politic prin privare de libertate, deportare in strainatate dupa 23 august 1944 sau prizonerat.

Reducerea varstei de pensionare, a stagiului complet de cotizare si stagiile de cotizare pentru care se acorda acestea pot fi vazute pe site-ul nostru aici

Stagiul de cotizare necesar pentru deschiderea dreptului la pensie pentru limita de varsta, cu sau fara reducerea varstei de pensionare, se constituie din :

 • Stagiul de cotizare lucrat
 • Stagiul de cotizare suplimentar aferent stagiilor lucrate in grupele de munca (3 luni pe an intreg lucrat in grupa II de munca, 4 luni pe an intreg lucrat in grupa conditii deosebite si 6 ani pe an intreg lucrat in grupele I sau conditii speciale)
 • Stagiul asimilat pentru perioada cat se beneficiaza de pensie de invaliditate
 • Stagiul asimilat pentru perioada de somaj
 • Stagiul asimilat pentru perioada stagiului militar
 • Stagiul asimilat pentru perioada studiilor universitare
 • Vechimea in munca realizata in sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii
 • Stagiile de cotizare realizate in strainatate in tarile cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale in domeniul asigurarilor sociale

Stagiul de cotizare necesar pentru deschiderea dreptului la pensie pentru limita de varsta, cu sau fara reducerea varstei de pensionare poate fi completat prin incheierea cu casa de pensii a unui contract de asigurare sociala pe perioada viitoare.

Stagiile de cotizare lucrate in grupa I de munca inainte de 01 aprilie 2001 au fost asimilate cu grupa conditii speciale de munca.

Stagiile de cotizare lucrate in grupa II de munca inainte de 01 aprilie 2001 au fost asimilate cu grupa conditii deosebite de munca.

La asimilarea cu grupele de munca conditii speciale si conditii deosebite a stagiilor lucrate in grupele I si II de munca, in vederea reducerii varstei de pensionare, se ia in calcul procentul lucrat in grupa de munca. Astfel un stagiu de cotizare de 10 ani lucrat in grupa II de munca in procent de 70 % se asimileaza cu un stagiu de cotizare de 7 ani in conditii deosebite.

Pensia pentru limita de varsta se acorda la cerere titularului, a tutorelui sau a curatorului, depusa personal sau prin mandatar desemnat prin procura speciala.

Pensia pentru limita de varsta:

 • se cuvine de la data indeplinirii conditiilor de pensionare
 • se acorda si se plateste de la data depunerii cererii, daca aceasta este aprobata

Cererea de pensionare:

 • se depune impreuna cu actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor de pensionare incepand cu data indeplinitii conditiilor de pensionare la casa teritoriala de pensii de care apartine domiciliul titularului pensiei.Daca data indeplinirii conditiilor de pensionare este zi nelucratoare cererea se poate depune in prima zi lucratoare care urmeaza cerand ca drepturile sa fie acordate din data in care se indeplinesc conditiile de pensionare
 • poate fi retrasa de persoana care a depus-o pana la emiterea deciziei de pensionare

Actele necesare inscrierii la pensie pentru limita de varsta, dupa caz sunt urmatoarele:

 • cerere tip pentru inscriere la pensie pusa la dispozitie la ghiseul casei teritoriale de pensii. Ea este prezentata in la normele de aplicare ale legii pensiilor 263/2010
 • carnetul de munca (original si copie)
 • carnetul de munca pentru membrii CAP (original si copie)
 • carnetul de asigurari sociale pentru agricultori (original si copie)
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata
 • actele de stare civila ale solicitantului BI/CI, certificat de nastere si de casatorie (original si copie)
 • livretul militar (original si copie)
 • diploma de absolvire a invatamantului universitar (original si copie) si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi (original)
 • dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar in strainatate (original)
 • adeverinte privind incadrarea activitatii in grupele I si II de munca, in conditii deosebite si speciale (in original), Modelele sunt prezentate in , si la normele de aplicare ale legii pensiilor 263/2010
 • procura speciala, pentru mandatar (original si copie)
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al decretului-lege 118/1990, republicat, si/sau al legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (original)
 • alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie

Decizia de acordare a pensiei pentru limita de varsta

 • este prevazut ca sa fie emisa in timp de 45 zile de la data depunerii cererii de pensionare
 • este prevazut sa se comunice in termen de 5 zile de la data emiterii

Anularea deciziei de pensie pentru limita de varsta

 • Se poate face la cererea titularului in termen de 30 zile de la comunicare
 • Prima pensie se primeste in luna urmatoare celei in care s-a primit decizia de pensionare. Prima pensie va contine si drepturile restante de la data depunerii cererii de pensionare

Pensia pentru limita de varsta

 • se plateste lunar la alegere: la domiciliu prin mandat postal, in cont curent sau in cont de card la una din bancile cu care Casa Nationala de Pensii Publice a incheiat conventii in acest sens
 • se poate recalcula prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, a perioadelor asimilate stagiilor de cotizare si prin valorificarea altor drepturi ce duc la modificarea pensiei justificate prin documente, care nu au fost valorificate anterior (in aceasta categorie intra si recalcularea pensiei pentru stagiile de cotizare realizate dupa iesirea la pensie cu pensie pentru limita de varsta)
 • pensia recalculata se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea de recalculare
 • documentele necesare recalcularii pensiei sunt : cerere de recalculare, talon de pensie, actul de identitate al solicitantului : BI/CI si adeverinte pentru valorificareaeventualelor venituri/sporuri cu caracter permanent/stagii de cotizare realizate anterior perioadei de 01 aprilie 2001 nevalorificate
 • se revizuieste din oficiu sau la solicitare in situatia in care, ulterior stabilirii/platii pensiei se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite. Sumele rezultate in urma revizuirii drepturilor de pensie se acorda sau se recupereaza, dupa caz, in cadrul termenului general de prescriere, calculat de la data constatarii acestor diferente

Suspendarea platii pensiei pentru limita de varsta se face in urmatoarele cazuri:

 • Pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care Romania a incheiat conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale, daca potrivit prevederilor acesteea pensia se plateste de catre celalalt stat
 • La cererea pensionarului

Incetarea platii pensiei pentru limita de varsta se face in urmatoarele cazuri:

 • pensionarul a decedat
 • pensionarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia

Reluarea platii pensiei pentru limita de varsta se face la cerere:

 • incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inlaturata cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea platii pensiei, daca cererea a fost depusa in termen de 30 zile de la data la care cauza suspendarii a fost inlaturata.
 • incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea daca depunerea acesteea s-a facut dupa expirarea termenului de 30 zile
 • de la data suspendarii, numai daca intre data suspendarii si data reluarii platii nu a intervenit, conform legii, o alta cauza de suspendare sau incetare a platii, cu respectarea termenului de prescriere