Subiect "Calcul pensie" Deschis de Constanta la data: 10/18/2021 12:33pm
Pagina curenta: 1 din 1 Mergi la pagina: 1
Calcul pensie
Scris de: Constanta la data: 10/18/2021 12:33pm
Date:
2008 - decizie pensie invaliditate grad II

2017 - decizie încetatare pensie invaliditate grad II

2021 - decizie medicală invaliditate grad III


Întrebare:

Se acordă coeficient de corecție la calculul pensiei de invaliditate grad III, pensie obținută pentru prima dată în baza legii 263/2010?
Re: Calcul pensie
Scris de: la pensie la data: 10/19/2021 8:06am
Situatia dv este diferita de cele prevazute in Decizia Curtii Constitutionala a Romaniei nr 702/2019 care modifica art 170 din legea pensiilor 263/2010 si deci consideram ca nu veti beneficia de indice de corectie prin viitoarea decizie de pensie de invaliditate gr III.
Re: Calcul pensie
Scris de: Constanta la data: 10/19/2021 9:30am
😊


În principiu Curtea s-a exprimat doar în cazul unic în care se trece de la pensia de invaliditate obținută în baza legii 19,la pensia la limită de vârstă în baza legii 263, fără a ține cont de situații excepționale!

Dar, în dispozitiv se menționează faptul că pensia de invaliditate are un caracter aleatoriu.

Extras un citat :

"5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia arată, în esență, că dispozițiile art. 170 din Legea nr. 263/2010, care prevăd că indicele de corecție a punctajului mediu anual în funcție de care se calculează pensia se acordă la „înscrierea inițială la pensie“, sunt neconstituționale în măsura în care se interpretează că se aplică și persoanelor care au obținut pensie de invaliditate înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, cu efectul excluderii acestora de la acordarea acestui indice cu prilejul calculării pensiei pentru limită de vârstă în condițiile acestei din urmă legi. În acest sens precizează că pensia de invaliditate nu poate fi apreciată ca o înscriere inițială la pensie, având în vedere atât caracterul aleatoriu al acesteia, cât și principiul egalității prevăzut de dispozițiile art. 2 lit. d) din Legea nr. 263/2010, potrivit cărora tuturor participanților la sistemul public de pensii, contribuabili și beneficiari, aflați în aceeași situație juridică, trebuie să li se asigure un tratament nediscriminatoriu în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege. În caz contrar este încălcat principiul egalității în drepturi a cetățenilor, deoarece elementul aleatoriu al pierderii capacității de muncă nu justifică un tratament diferit între persoanele pentru care Legea nr. 263/2010 prevede aceleași condiții de pensionare pentru limită de vârstă."

Deci, în opinia personală, în situația prezentată, persoana are dreptul la indicele de corecție în momentul de față.
Re: Calcul pensie
Scris de: la pensie la data: 10/19/2021 3:26pm
Raspunsurile noastre se bazeaza pe incadrarea cazurilor respective in prevederile legislatiei pensiilor iar acest caz nu am putut sa-l incadram in prevederile art 170 din legea pensiilor 263/2010 cu modificarile ulterioare.
Puteti sa ne precizati prevederea pe care se bazeaza opinia dv.
Re: Calcul pensie
Scris de: Constanta la data: 10/19/2021 5:08pm
Mai sus este opinia personală! 😊 De cele mai multe ori, ca să nu spun întotdeauna, am avut dreptate.
O decizie de azi!

Extras :

"În ședința din data de 19 octombrie 2021, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma înscrierea inițială la pensie din cuprinsul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este constituțională în măsura în care beneficiază de indicele de corecție prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 și titularii pensiilor pentru limită de vârstă care au fost stabilite după 1 ianuarie 2011 și care au fost transformate din pensii anticipate parțiale stabilite anterior acestei dat."


Încă se discută pe subiect.
Pagina curenta: 1 din 1 Mergi la pagina: 1