Limitarea salariului luat in calculul pensiei

In forma initiala legea 19/2000, prin art 23 alin (3), a limitat bazei de calcul a contributiei lunare de asigurari sociale si implicit salariul luat in calculul punctajului pensiei la de 3 ori salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Urmatoarea modificare a fost facuta prin OU 147/2002 publicata in MO 821/13 noiembrie 2002 si OU 9/2003 publicata in MO 167/17 martie 2003 la de 5 ori salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de statcare a fost aplicata pana in luna iunie 2007.

Prin legea 250/2007 publicata in MO 486/19 iulie 2007 a fost eliminata limitarea, luanduse in calculul pensiei toata suma castigata.

Prin art. 33 alin (3) din legea unitara a pensiilor 263/2010 se introduce din nou incepand cu 01 ianuarie 2011 limitarea bazei de calcul a contributiei lunare de asigurari sociale si implicit a sumei luate in calculul punctajului lunar, la de 5 ori salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Astfel sumele limita care sunt luate in calculul pensiei dupa aprilie 2001 sunt cele din tabelul urmator:

AnulLunileSuma
2001aprilie - decembrie12445959 lei
2002ianuarie - decembrie16746000 lei
2003ianuarie - decembrie34810000 lei
2004ianuarie - decembrie38410000 lei
2005ianuarie - iunie46055000 lei
2005iulie - decembrie4605 lei
2006ianuarie - decembrie5385 lei
2007ianuarie - iulie6350 lei
2007august - decembrienelimitat
2008ianuarie - decembrienelimitat
2009ianuarie - decembrienelimitat
2010ianuarie - decembrienelimitat
2011ianuarie - decembrie10110 lei
2012ianuarie - decembrie10585 lei
2013ianuarie - decembrie11115 lei
2014ianuarie - decembrie11490 lei
2015ianuarie - decembrie12075 lei
2016ianuarie - decembrie13405 lei
2017incepind cu ianuarienelimitat

Inainte de aprilie 2001 sumele care intra in punctajul pensiei nu sunt limitate.