Pensia de invaliditate

Prevederile legii pensiilor 19/2000

Vezi aici Prevederile legii pensiilor 263/2010
 

Au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:

  1. accidentelor de munca, conform legii;
  2. bolilor profesionale si tuberculozei;
  3. bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.

In raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este: a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire, de autoconductie sau de orientare spatiala, invalidul necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane; b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce si de a se orienta spatial, fara ajutorul altei persoane; c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala.

Incadrarea in unul din gradele de invaliditate se face in urma unei expertise medicale.

In cazul in care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale, a tuberculozei, a neoplaziilor, a SIDE-i precum si a obligatiilor militare in timpul stagiului militar asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate indiferent de stagiul de cotizare.

Asiguratii care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unei boli obisnuite sau a unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate daca indeplinesc stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta conform tabelului de mai jos, sau jumatate din acest stagiu.

Varsta asiguratului in momentul
ivirii invaliditatii (ani)
Stagiul de cotizare
necesar (ani)
sub 25 5
25 - 31 8
31 - 37 11
37 - 43 14
43 - 49 18
49 - 55 22
peste 55 25
Asiguratii care au realizat stagiul de cotizare in conditii de handicap aparut inainte de calitatea de asigurat beneficiaza de pensie de invaliditate daca au realizat jumatate din stagiile din tabelul de mai sus.

Au dreptul la pensie de invaliditate si cei care la data pensionarii nu mai sunt asigurati (angajati) dar indeplinesc cele lalte conditii.

La stabilirea pensiei de invaliditate asiguratilor li se acorda un stagiu potential.

Durata stagiului potential este calculata ca diferenta intre stagiul de cotizare realizat si stagiul complet de cotizare. In cazul celor care au realizat numai jumatate din stagiul din tabelul de mai sus stagiul potential este calculat ca diferenta dintre stagiul din tabelul de mai sus si stagiul de cotizare realizat.

Stagiul potential nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invaliditatii pana la implinirea varstei standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3.

Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix care se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.

Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, in functie de afectiune, la intervale de 6-12 luni, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii. Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care: prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca, au implinit varstele prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta sau au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare.

Pensionarii de invaliditate cu gr I si II de invaliditate nu pot cumula pensia de invaliditate cu venituri obtinute din activitate profesionala . Numai cei cu gr III de invaliditate pot cumula pensia de invaliditate cu venituri din activitate profesionala.

Cuantumul pensiei de invaliditate se calculeaza prin inmultirea punctajului acordat prin decizia pentru pensie de invaliditate cu valoarea punctului de pensie. Punctajul mediu al pensiei de invaliditate se calculeaza asemanator cu cel al pensiei la limita de varsta (se imparte suma punctajelor anuale la stagiul complet de cotizare) cu deosebire ca dupa data iesirii la pensie de invaliditate se acorda pe perioada stagiului potentiale urmatoarele puncte anuale:

  1. 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav
  2. 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat
  3. 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu.

Deoarece in cazul pensionarilor de invaliditate cu pensii mici si care beneficiaza de stagii potentiale este posibil ca la calculul pensiei la limita de varsta sa rezulte o pensie mai mica decat cea de invaliditate beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasa dintre pensii.

Insa pentru a putea opta este necesar ca la depunerea cererii de obtinere a pensiei la limita de varsta sa cunoasca cu aproximatie cuantumul acesteia pentru a putea opta chiar prin acea cerere avand in vedere ca dupa emiterea deciziei nu se mai poate reveni.