Baza de calcul a punctajului pensiei

 

Prevederile legii pensiilor 263/2010

Vezi aici Prevederile legii pensiilor 19/2000
 

Calculul punctajului pensiei se face conform prevederilor legii pensiilor 263/2010 articolele 94-100. Art 2 litera e din legea de mai sus prevede ca sistemul public de pensii are la baza "principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite"

Baza de calcul a pensiei este stabilita prin legea pensiilor atfel:

Perioada inainte de 1 aprilie 2001

Baza de calcul a fost stabilita prin legea 3/1977 si nu a fost direct de sumele pentru care s-a platit contributie de asigurari sociale.
In aceasta perioada angajatii nu au platit contributie de asigurari sociale, aceasta a fost platita numai de angajator pentru intreg fondul de salarii. Contributia platita de angajati s-a numit „contributie pentru pensie suplimentara” si pentru aceasta se acorda separat o majorare a punctajelor anuale.
Baza de calcul a pensiei este constituita din salariul tarifar inscris in carnetul de munca si sporurile permanente prevazute in legea 57/1974 modificata prin legea 49/1992.
Sporurile permanente au fost acordate sub forma de procent din salariu tarifar sau ca suma fixa platita pentru diverse compensari.
Enumeram mai jos unele sporuri permanente care intra in baza de calcul a pensiei fara ca lista sa fie limitata la acestea:

 1. 1. Sporul de vechime.
  Sporul de vechime care intra in calculul pensiei nu este cel platit angajatilor deoarece inainte de aprilie 1992 acest spor a fost acordat pentru vechimea neintrerupta iar cei care intrerupeau activitatea prin demisie li se relua calculul sporului de vechime pentru noua vechime neintrerupta. Dupa aprilie 1992 sporul de vechime a fost calculat pentru toata vechimea si a fost introdus in salalariul inscris in cartea de munca. In aceste conditii inainte de aprilie 1992 sporul care intra in calculul pensiei este calculat automat de Casa de pensii ca spor pentru intreaga vechime indiferent ca aceasta a fost intrerupta. Modul de determinare a sporului de vechime este explicat de noi pe forum la “Sporul de vechime”
 2. 2. Sporurile pentru conditiile de munca (grele, toxicitate, etc)
 3. 3. Sporul de santier pentru cei care lucrau pe santiere departe de domiciliu.
 4. 4. Sporul pentru conducerea formatiilor de lucru.
 5. 5. Indemnizatii pentru personalul navigant.
 6. 6. Majorarea salariilor pentru cei distinsi cu ordine si medalii.
 7. 7. Sporuri acordate angajatilor unor intreprinderi (Romarta, Spitalul Elias, Studiorile Alexandru Sahia, etc..)
 8. 8. Sporuri pentru lucru in subteran.
 9. 9. Majorarea salariului pentru executarea unei functii suplimentare (sofer-taxator, primitor-distribuitor- gestionar, etc..)
 10. 10. Majorare salariu pentru nevazatori.
 11. 11. Indemnizatie de conducere.
 12. 12. Spor pentru lucru sistematic peste program.
 13. 13. Spor pentru lucru de noapte, pe schimburi conform unui grafic.
 14. 14. Sporuri pentru lucratorii din invatamant (grade didactice, dirigentie, sef de catedra etc)
 15. 15. Majorare salariu pentru profesorii din scolile speciale pentru copii cu deficiente.
 16. 16. Indemnizatii acordate lucratorilor din domeniile “Ocrotirea sanatatii” si “Artistic”
 17. 17. Spor pentru personalul civil care au lucrat in unitatile militare

Nu fac parte din baza de calcul a pensiei urmatoarele castiguri:
 1. 1. Castigurile in acord sau cu bucata.
 2. 2. Castigurile pentru plata orelor suplimentare ocazionale.
 3. 3. Participarea la beneficii a salariatilor din unitatile economice.
 4. 4. Premiile anuale sau din cursul anului pentru realizari deosebite.
 5. 5. Recompensele ocazionale primite in unele sectoare de activitate.
 6. 6. Diurnele de deplasare.
 7. 7. Indemnizatiile de delegare, detasare si transfer.
 8. 8. Drepturile de autor.
 9. 9. Drepturi primite la desfacerea contractului de munca.
 10. 10. Al 13-lea salariu.
 11. 11. Alte sporuri care nu au avut caracter permanent


Perioada dupa de 1 aprilie 2001

In aceasta perioada baza de calcul a fost stabilita prin legea 19/2000 pana la 31 decembrie 2010 si prin legea 263 /2010 dupa 01 ianuarie 2011

Baza de calcul a pensiei a fost limitata ca suma in perioadele:

  Intre 1 aprilie 2001 -31 decembrie 2002 la 3 salarii medii pe economie utilizate la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
 • Intre 1 ianuarie 2003 – 30 iunie 2007 la 5 salarii medii pe economie utilizate la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
 • Dupa 1 ianuarie 2011 la 4 salarii medii pe economie utilizate la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Sumele limita ale bazei de calcul sunt specificate de noi pe prima pagina la Limitarea salariului luat in calculul pensiei Baza de calcul a punctajului pensiei pe perioadele asimilate cu stagiul de cotizare
 1. Pe perioada stagiilor asimilate cum ar fi studii universitare, stagiului militar sau scoala militara in cazul cadrelor militare active se foloseste - salariul minim pe economie pe perioada pana la 31 martie 2001 - 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective dupa 01 aprilie 2001
 2. Pe perioada cat asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate se foloseste: - salariul minim pe economie pe perioada pana la 31 martie 2001 - valoarea pensiei de invaliditate primite dupa 01 aprilie 2001
 3. Pe perioada cat asiguratul a beneficiat de indemnizatie de somaj se iau in calculul pensiei drepturile banesti primite in acea perioada. Pe perioada de somaj in care asiguratii beneficiaza de salarii compensatorii sumele in calcul sunt diminuate prin inmultire cu raportul intre cota de contributie individuala de asigurare sociala impartita la cota totala de comtributie de asigurare sociala. Exemplu in anul 2011 acest raport este de 10.50/31,50 adica 1/3
 4. Pe perioadele cat asiguratul beneficiaza de drepturile acordate de Decretul – lege 118/1990 pentru determinarea punctajului anual se ia in calcul 1,5 salarii minime pe economie din acea perioada.
 5. La pensiilor de invaliditate in cazul in care pensionarul la acordarea pensiei nu are indeplinit stagiul complet de cotizare sau in unele conditii stagiul necesar de cotizare, se acorda stagii potentiale pentru perioada dupa data de iesire la pensie

Pe aceste perioade se acorda urmatoarele punctaje suplimentare:
 • 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav;
 • 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat;
 • 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu.
Baza de calcul a punctajului pensiei pe perioadele lucrate in agricultura Pe perioade lucrate in agricultura se disting doua perioade:
 • Inainte de intrarea in vigoare a legii 80/1992. In aceasta perioada in functie de normele lucrate la fostele CAP-uri Casa de pensii calculeaza vechimea in munca exprimata in ani utili. Pentru fiecare an util pentru cei care au lucrat la CAP precum si pentru fiecare an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala se acorda un punctaj annual de 0,57255 puncte
 • Dupa intrarea in vigoare a legii 80/1992 pana la 31 martie 2001 se ia in calculul pensiei venitul asigurat la care s-a platit contributia de asigurari sociale.
Pe perioada in care in carnetul de munca nu sunt trecute salariile sau acestea sunt mai mici decat salariile medii pe economie si nu se prezinta adeverinte cu aceste salarii:
 • In perioada anterioara datei de 01 ianuarie 2011 pentru militarii activi sau asimilatii acestora se acorda un punct.
 • In perioada anterioara datei de 01 ianuarie 1963 se acorda un punct (tot un punct se acorda si asiguratilor care din calcul le iese mai putin de un punct).
 • In perioada dupa 01 ianuarie 1963 se ia in calculul pensiei salariul minim pe economie Pe perioada in care in carnetul de munca sunt trecute salariile orare: Se calculeaza salariile lunare luanduse in calcul numarul de ore lucrate lunar conform art 162 alin (1) din legea 263/2010 Datele necesare calculului pensiei pentru perioada anterioara lui 1 aprilie 2001 trebuie sa fie dovedite prin carnetul de munca si prin adeverinte eliberate de cei in drept. Datele necesare calculului pensiei pentru perioada dupa 1 aprilie 2001 nu mai trebuie dovedite deoarece atat sumele pentru care s-a platit contributie de asigurari sociale cat si contributia platita au fost transmise pe suport electronic la Casa de Pensii si sunt inregistrate in arhiva acesteia. Baza de calcul a punctajului pensiei pentru perioada dupa 1 aprilie 2001 poate fi ceruta la Casa de Pensii mentionad in cerere “Situatia stagiului de cotizare dupa 1 aprilie 2001” Punctaje suplimentare. Se acorda urmatoarele punctaje suplimentare:
  1. 1. Pentru contributia la pensie suplimentara cu 2%, 3% sau 5% in perioada 1 ianuarie 1967 – 31 martie 2001 se acorda o majorare a punctajelor medii anuale cu procentele prevazute la art 165 alin (3) din legea 263/2010
  2. 2. Pe perioada stagiilor de cotizare lucrate in grupele de munca I si II (inainte de 1 aprilie 2001) si in conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii (dupa de 1 aprilie 2001) se majoreaza punctajele medii anuale astfel:
   • cu 50 % pentru stagiul in gr I, conditii speciale sau alte conditii.
   • cu 25 % pentru stagiul in gr II.
   • cu 25 % pentru stagiul in conditii deosebite. Aceasta majorare se aplica si celor iesiti la pensie inainte de 01 ianuarie 2011 dar numai dupa 01 ianuarie 2012.